mobil.baerenstein-erzgebirge.de

Hasiči projekt - Interreg VA

Obec & Radnice

 

V rámci Programu na podporu přeshraniční mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020 - Interreg VA byl podpořen projekt:

 "Bezpečnost obyvatel souměstí Bärenstein - Vejprty"

 

 Cíle projektu jsou m.j.:

 • Přeshraniční investice do vybavení a speciální techniky hasičských sborů
 • Zlepšení práce v oblasti protipožární prevence a společný krizový management pro případ krizových situací (katastrof) v příhraničí
 • Posílení a zintenzivnění spolupráce hasičů prostřednictvím společných cvičení
 • Spolupráce v oblasti mladých hasičů

Financování projektu z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko - Interreg V A Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko je následující:

 

Projektový partner

Plánované výdaje

Z toho dotace EU

Míra podpory

Bärenstein

145.507,77 EUR

   123.681,00 EUR

   85 %

Vejprty

724.221,30 EUR

   615.587,95 EUR

   85 %

Celkem:

869.729,07 EUR

   739.268,95 EUR

   85 %

 

Plánované investice v Bärensteinu:

 • Pořízení vozidla pro přepravu mužstva (MTW)
 • Pořízení 16 kontejnerů na kolečkách s vybavením pro zásahové vozidlo - Logistik 2

Plánované investice v Vejprtech:

 • Pořízení zásahového vozidla
 • Oprava žebříku
 • Oprava a medernizace objektu hasičárny

 Bližší informace o dotačním programu najdete  zde.

 

    

 

 

 • DE
 • EN
 • CZ